Bestyrelsen

Om Bestyrelsen

Bestyrelsen i Sakskøbing Tambourkorps og Brass Band består af:

Rete Diemer, Formand

Bjørn Seiding, Næstformand
Finn Clausen, Sekretær
Bitten Kruse Pedersen, Kasserer
Jari Mathiesen, Bestyrelsesmedlem 
Michael B. Madsen, Musisk leder
Helle B. Nielsen, Orkesterleder
Michael Bo Hansen, Orkesterrepræsentant
Nina Steen, Orkesterrepræsentant
 David Lauridsen, Orkesterrepræsentant

Kristine H. Eriksen, 1. suppleant
 Jan Mathisen, 2. suppleant

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsens arbejdet er delt op i følgende underudvalg:

Forretningsudvalg

Tager sig af alt hvad der har med det økonomiske at gøre. Større indkøb, som feks instrumenter, besluttes dog af hele bestyrelsen. Forretningsudvalget laver også korpset budget, det sker i januar måned.

Bestyrelsesudvalg

Dette udvalg består af de 6 valgte bestyrelsesmedlemmer, der ikke er aktive musikere. Dette udvalg arbejder med de mere traditionelle bestyrelsesopgaver.

Fest & Aktivitetsudvalg

Planlægger sociale arrangementer

PR Reklame udvalg

Står for korpsets ansigt udadtil. Laver reklamefremstød for at der hele tiden vil blive tilgang af nye elever, sørger for at Aviserne skriver om Sakskøbing Tambourkorps & Brass Band, når der sker noget, f.eks Koncerter, Ture både ind & udland, Spil forskellige steder, Modtager nye elever, Spille Weekends med mere.

Rejseudvalg

Planlægger Korpsets rejse i ulige år.

I flere af udvalgene er også orkesterrepræsentanter deltagere.

 

Bestyrelsen holder møde første Tirsdag hver anden måned